VIZIUM - vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina

Zinātnes centrs
VIZIUM

23. aprīlī zinātnes centrs būs slēgts!

Ekskursijas

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Datorgrafikas darbnīcā skolēni dizainera vadībā gūs priekšstatu par mākslas darbiem, kuru izveidei mūsdienās tiek izmantota datorgrafika. Īpaši tiks akcentēts plakāts, demonstrējot piemērus digitālā formātā, skaidrojot šī mākslas darba mērķi, vēsturi Latvijā, izveides principus, vizuālā un tekstuālā vēstījuma lomu u.tml. Skolēni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, atbilstošas programmas un rīkus, izveidos savus oriģinālplakātus par kādu no tēmām, piemēram, “Man tuvas kultūras norises reklāma”, “Es rosinu vienaudžus aizdomāties par Latvijā aktuālu problēmu”, “Es aicinu izlasīt/noskatīties/noklausīties”; “Es- savas pilsētas/pagasta/novada patriots” u.c.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Datoranimācijas darbnīcā skolēni digitālās mākslas speciālista vadībā iepazīs animāciju kā specifisku audiovizuālās mākslas veidu. Skolēniem tiks demonstrēti datoranimācijas piemēri, t.sk., latviešu animācijas filmu fragmenti, skaidroti datoranimācijas izveides principi. Skolēni, darbojoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un specializētām programmām vai tiešsaistes rīkiem, paši veidos datoranimācijas darbu, iejūtoties vai nu mākslinieka – animatora, montāžas un specefektu meistara, vai balss aktiera lomā. Skolēniem būs iespēja veidot savu datoranimāciju “Jautrais atgadījums” vai “Teika par Ventspili”, vai “Jūras stāsts" vai tml.     Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā  elektroniskā formātā.                                                      

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   2.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni jauno mediju mākslas un dizaina speciālistu vadībā iepazīs mūsdienu audiovizuālajā mākslā aktuālo trīs dimensiju mākslas aspektu. Skolēniem tiks demonstrēti mākslas darbu piemēri, kur dažādu mērķu sasniegšanai izmantoti 3D objekti, skolēni gūs priekšstatu, kā 3D mākslas darbi papildina kopējo mākslas darba uztveri. 
   Skolēni gan iepazīsies ar laikmetīgo audiovizuālo mākslu, kurā 3D objekti kļuvuši par neatņemamu tās sastāvdaļu, gan paši veidos 3D mākslas darbus. 
   Atbilstoši vecumposmam skolēniem praktiski būs iespēja darboties vienā no 2 jomām: “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” vai “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide”.
   • Jomā “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” skolēni pēc izvēles iepazīs kādu no Ventspils vai Latvijas kultūrvides objektiem. Skolēni vispirms interaktīvi iepazīsies ar šo kultūrvides objektu. Tad, izmantojot atbilstošas 3D programmas vai rīkus, tiks veidota objekta trīs dimensiju mākslas versija. Skolēni šajā procesā iepazīs konkrētā objekta arhitektūru, dizaina u.tml. veidojumu. Nodarbības laikā skolēni varēs virtuāli 3D vidē “viesoties” konkrētajā objektā.

   • Jomā “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide” skolēni, darbojoties ar atbilstošām 3D programmām vai rīkiem, veidos savu oriģinālu 3D mākslas darbu, piemēram, mūzikas skaņdarba vizualizāciju, 3D animācijas darba fragmentu, 3D pašportretu u.tml.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   5.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Digitālā foto darbnīcā  “Digitālā foto triki” skolēni iepazīs digitālās fotomākslas aspektus: digitālās attēlu apstrādes pamatprincipus, izcilus foto mākslas paraugus. Skolēniem tiks demonstrēts, kā fotogrāfija kļūst par mākslas darbu. Skolēni praktiski darbosies ar specializēto tehniku (piem., fotoaparātiem, gaismas iekārtām u.c.), apgūs digitālu foto apstrādi, daudzveidīgu specefektu izmantošanu, tādējādi praktiski veidojot oriģinālus digitālā foto mākslas darbus.Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā izdrukas veidā vai elektroniskā formātā.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   3.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Digitālā video darbnīcā skolēni iepazīs audiovizuāla mākslas darba tapšanu vairākos posmus, akcentējot video materiāla montāžu, specefektu izveidi. Skolēni gūs ieskatu, kā video materiāls kļūst par mākslas darbu, kā darbojas šīs jomas mūsdienu radošās industrijas. Nodarbībā atbilstoši skolēnu vecumposmam tiks izmantoti un analizēti video materiālu fragmenti. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni veidos oriģinālu digitālā video darbu, kas tematiski saistīts un saturiski formulēts atbilstoši skolēnu vecumposma aktualitātēm. Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   3.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Datorgrafikas darbnīcā skolēni dizainera vadībā gūs priekšstatu par mākslas darbiem, kuru izveidei mūsdienās tiek izmantota datorgrafika. Īpaši tiks akcentēts plakāts, demonstrējot piemērus digitālā formātā, skaidrojot šī mākslas darba mērķi, vēsturi Latvijā, izveides principus, vizuālā un tekstuālā vēstījuma lomu u.tml. Skolēni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, atbilstošas programmas un rīkus, izveidos savus oriģinālplakātus par kādu no tēmām, piemēram, “Man tuvas kultūras norises reklāma”, “Es rosinu vienaudžus aizdomāties par Latvijā aktuālu problēmu”, “Es aicinu izlasīt/noskatīties/noklausīties”; “Es- savas pilsētas/pagasta/novada patriots” u.c.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no 4 jomām: “Latvijas daba mākslā”; “Latvijas vēsture mākslā”; “Mans novads mākslā”, “Latvijas cilvēki mākslā”. Nodarbībā mākslas speciālista vadībā atbilstoši skolēnu vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju mākslu, arhitektūru, mūziku u.c.  Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos daudzveidīgus digitālus mākslas  darbus  atbilstoši izvēlētajai jomai.  Būtiski nodarbībā tiks akcentēti laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem. Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā. Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā drukas vai elektroniskā formātā.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 6. klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

 • Grupai 10% atlaide ekspozīcijas zāles apmeklējumam + skolotājam ieeja bez maksas! Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

 • Kopumā veikta 21 dažādu mācību programmu izstrāde un aprobācija STEM jomas apguvei skolēniem un pedagogiem, kur 17 programmas veltītas bērniem un jauniešiem, tās pielāgojot 4 vecuma grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai un studentiem.

  Mācību programmas skolēniem tiks izstrādātas šādās jomās: zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Visas šīs programmas ir sasaistītas ar projekta ietvaros iegādāto mobilo demonstrēšanas aprīkojumu, lai mācību programmas ietvaros veiktu interaktīvas un praktiskas aktivitātes, kas ļaus praktiski izmēģināt un redzēt skolā un citur teorētiski apgūtu materiālu vai dzirdētu informāciju.

  Četras programmas ir veltītas pedagogu zināšanu pilnveidei un kompetences paaugstināšanai darbā ar jauniešiem, pasniedzot STEM mācību priekšmetus.

  Projekta ietvaros tiek sniegta iespēja pieteikties transporta izmaksu kompensācijai. Ar transporta izmaksu kompensācijas un pieteikšanās kārtības nolikumu var iepazīties ŠEIT.

  Mācību programmu apraksti:

  Dalības maksa mācību programmā (4 akadēmiskās stundas) 1 skolēnam ir 17,06 EUR (ar PVN).

  Dalības maksa pedagogu programmās:

  • “Dizaina domāšana”, 11 akadēmiskās stundas, 46,92 EUR (ar PVN)
  • “Ievads 3 D modelēšanā”, 6 akadēmiskās stundas, 25,59 EUR (ar PVN)
  • “Zinātnes centrs kā rīks lietpratības izglītības īstenošanai “, 4 akadēmiskās stundas, 17,07 EUR (ar PVN)
  • “Virtuālās spēļošanas metodes ieviešana izglītības procesā”, 6 akadēmiskās stundas, 25,59 EUR (ar PVN)

  Pieteikties mācību programmām un transporta kompensācijai iespējams ŠEIT.

  Papildu informācija par pieteikšanos pa tālruni:  66776655 vai e-pastu: macibas@vizium.lv.

  Pakalpojuma iegāde tiek veikta un finansēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”, identifikācijas numurs: NFI/IC/VIAA/2020/1, līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu numurs: 9-20.2.2.1/2 ietvaros.


  Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

  #EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

 • Edisona spuldze

   

  Darbnīcā tiek veikti vairāki eksperimenti, noskaidrojot, kurš no metāliem ir visaktīvākais un kuram auglim vai dārzenim ir vislielākais elektriskais spriegums. No dažādiem materiāliem izveido virknes slēgumu, iededzot diodi. Darbnīcā tās dalībnieki izgatavo paši savu Edisona spuldzi.

  Dabas skaņas

   

  Darbnīca piedāvā dauzdveidīgi izzināt jēdzienu skaņa- kas tā ir, kā rodas un izplatās. Tiek skaidroti jēdzieni eholokācija, infraskaņa un ultraskaņa. Lai labāk iepazītu, kā skaņa rodas un izplatās, darbnīcā veic virkni praktisku eksperimentu, kur var noskaidrot: cik vecas ir cilvēka ausis; praktiski izveidot klavieres no dabas veltēm, izmantojot arī programmējamo rīku “MakeyMakey”; izgatavot telefonus no virves un krūzītēm; darboties ar toņdakšām pārbaudot, kā skaņa izplatās.

  Vēja ģenerators  

  Vēja ģenerators, pazīstams arī kā vēja turbīna, ir ierīce, kas izmanto vēja enerģiju, lai pārveidotu to par elektrisko enerģiju. Šāda veida ģeneratori darbojas, izmantojot vēja spēku, lai rotētu lielos rotora spārnus, kas ir savienoti ar ģeneratoru. Bet vai spārnu forma un izmērs ietekmē iegūsamo enerģiju? Tas tiks pārbaudīts un noskaidrots darbnīcā.

  Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros.

   

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas mērķis ir apmeklētājus iepazīstināt ar meža ekosistēmu, mežu tipiem un to pazīmēm, sēņu izskatu un izplatību. Darbnīcas praktiskajā daļā  no karstās līmes tiek gatavotas mušmires.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 6.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīca iepazīstina apmeklētājus ar aktuālo klimata pārmaiņu tēmu, izzinot, vai un kādas ir dalībnieku priekšzināšanas par klimata pārmaiņām. Darbnīca piedāvā iespēju izpētīt klimata pārmaiņu dažādas izpausmes un sekas (globālo sasilšanu, spēcīgas vētras, netipiskus laikapstākļus, piesārņojumu u.c.). Pēc iepazīšanās ar klimata pārmaiņu sekām darbnīcas apmeklētājiem iespēja praktiskā darbībā noskaidrot, kādi ir to galvenie cēloņi.Darbnīcas praktiskajā daļā tiek veikts zinātnisks eksperiments, nostiprinot izpratni, kas ir siltumnīcas efekts un kā tas darbojas.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   5.- 6.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas saturs veidots atbilstoši STEM ( zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomas principiem.Apmeklētāji izzina atkritumu kaitējumu cilvēkiem un videi, pareizu atkritumu šķirošanu, videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipus un otrreizējo atkritumu pārstrādi. Darbnīcā iespēja piedalīties diskusijā, formulējot savu pieredzi par atkritumu šķirošanu. Darbnīcas praktiskajā daļā apmeklētāji iepazīst kvilinga tehniku un praktiski pārstrādā avīzes- veidojot attēlus kvilinga tehnikā.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 6.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas saturs veidots atbilstoši STEM ( zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomas principiem. Apmeklētāji tiek iepazīstināti ar informāciju par ārstniecības augiem, to lomu veselības uzlabošanā. Darbnīcā tiek piedāvāta spēle, lai iepazītu augus. Praktiskajā nodarbības daļā apmeklētāji veido kompozīcijas – herbārijus, kopīgi pētot un izzinot reālus ārstniecības augus.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 6.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas mērķis ir veicināt izpratni par aerodinamiku.  Darbnīcā tiek radīta izglītojoša un radoša vide, kur eksperimentēt, kā arī veidot helikopteru modeļus.   Darbnīcas dalībnieki iegūst pamatzināšanas par to, kā helikopteri paceļas, uzturas gaisā un kā pārvietojas. Praktiskajā daļā tiek veicinātas rokdarbu prasmes un no dažādiem materiāliem veidots oriģināls helikopters.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 3.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas mērķis ir izglītot skolēnus par atšķirībām starp pārstrādātu un nepārstrādātu pārtiku un to ietekmi uz cilvēka veselību, praktiski darbojoties, sniegt iemaņas par mikroskopiem, to veidiem, preperātu sagatavošanu un apskati.Darbnīca notiek iepazīšanās ar dabīgām un mākslīgām krāsvielām, dalībnieki iepazīst dabīgās krāsvielas dabā.Darbnīcas saturs izglīto par pārtikas uzglabāšanas metodēm un to ietekmi uz cilvēka veselību.Praktiskajā daļā tiek gatavots preperāts no jogurta, kurā redzamas baktērijas. Dalībniekiem iespēja darboties ar mikroskopu.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   7.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas dalībnieki izzina, kas ir tuksnesis un kāda vide tam raksturīga, kas tur dzīvo un aug, kādi dabas apstākļi raksturīgi. Praktiskajā daļā dalībnieki sīkāk uzzinās par tuksnesim raksturīgajām smilšu vētrām.  Veicot praktisku eksperimentu, būs iespēja izpētīt, kā un kāpēc tās veidojas. Darbnīcā dalībnieki veiks 2 eksperimentus: imitēs smilšu vētru un veidos kinētiskās smiltis.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   3.- 5.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā notiek iepazīšanās ar dažādiem transportlīdzekļu veidiem un to  ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai gūtu izpratni par saudzīgu attieksmi pret dabu, darbnīcā ir iespēja radoši darboties un  izveidot dabai draudzīgāku auto- tā korpusu un vēja propelleri, kas to iekustinās, pateicoties iegūtajam vilces spēkam. Darbnīcā tiek veikts eksperiments- izveidoto auto sacensības, lai noskaidrotu, kāda dizaina auto ir visātrākais.

   Norises ilgums

    

   60 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   5.- 7.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

   Pēc radošās darbnīcas cenrāža

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī,

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni Ventspils Digitālā centra speciālista vadībā izveidos individualizētu maketu un apdrukās kādu no reklāmas priekšmetiem, piemēram, krūzes, krūžu paliktņus, puzles, krājkases u.c. priekšmetus.Skolēni atbilstoši vecumposmam vispirms izveidos maketu, patstāvīgi darbojoties ar datoru vai planšetdatoru un profesionālajām (piemēram, Adobe Illustrator) vai tiešsaistes (piemēram, canva.com, Sketchpad u.c.) programmām vai lietotnēm.Tad ar speciālista palīdzību tiks veikta maketa izdruka un apdruka sublimācijas tehnoloģijā, izmantojot specializētās iekārtas (piemēram, termopresi u.c.). Izveidotos dizaina priekšmetus skolēni iegūs savā īpašumā.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 90 min.

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   3.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 8,53.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni Ventspils Digitālā centra speciālista vadībā atbilstoši vecumposmam darbosies ar vienu vai vairākiem robotiem un/vai programmējamām ierīcēm. Iespējamas darbnīcas, kurās skolēni atbilstoši vecumposmam iepazīst kādu no  robotiem: Bee-bot, iRobot Root, Lego WeDo, Sphero Bolt, Makeblock mBot2, Intelino smart train, Codey Rocky , Lego Mindstorms EV3, Lego Spike. Nodarbībās iespējams daudzveidīgi darboties ar programmējamām ierīcēm, piemēram, MakeyMakey, veidot elektriskās ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits, Little Bits STEM magnētiskos blokus, strādāt ar Micro:bit mikrodatoriem u.c. Nodarbībās iespējams darbs ar dažādām ierīcēm, tās kombinējot.

   Norises ilgums

    

   60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā.

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni Ventspils Digitālā centra speciālista vadībā atbilstoši vecumposmam darbosies starpdisciplinārā nodarbībā, kuras saturs tiks veidots tā, lai skolēni, strādājot ar tehnoloģijām, piemēram, robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c., apgūtu konkrētu kādas STEM jomas ( zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinību, matemātikas) saturu.Nodarbības iespējams veidot, lai apgūtu daudzveidīgas tēmas, piemēram, Saules sistēmas un Zemeslodes uzbūvi, dinozauru pasauli, cilvēka anatomiju, higiēnu un emocijas, kontinentus, kalendāra izveidi u.c. Ir iespēja veidot inženiertehniskus risinājumus, piemēram, izzinot mehānismu kustības vai konstrukcijas izturības principus, konstruējot 3D modeļus, veidojot robotizētu roku u.tml. Satura apguvē tiek izmantotas arī atvērtās pasaules tipa spēle Minecraft: Education Edition.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 5.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas sākumā skolēni izvēlas pikseļu mākslas darba tēmu: "Dzīvā daba" vai "Zemūdens valstība",  vai "Animācijas filmu un spēļu varoņi". Tad skolēni gūst teorētisku ieskatu par pikseli, attēla mazāko elementu, un interesantus faktus par izvēlēto tēmu. Tā kā skolēni darbojas ar programmu Paint 3D, tiek apgūta prasme pielietot programmas rīku “Fill” laukuma aizpildīšanai. Skolēni veido savu zīmējumu programmā Paint 3D uz rūtaina pamata atbilstoši izvēlētajai tēmai un paraugam. Pēc tam seko praktiska darbošanās ar plastmasas pikseļiem/pērlītēm, atveidojot zīmējumu atslēgu piekariņā-reālā un taustāmā dizaina priekšmetā. Praktiskajā darbā tiek izmantoti arī paliktņi, cepamais papīrs, gludeklis.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Pirms darbnīcas skolēni saņems sūtījumā no Ventspils Digitālā centra materiālus praktiskai darbībai. Materiāli tiek sūtīti uz vienu adresi.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums, cepamais papīrs, gludeklis.

   Norises ilgums

    

   90 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Darbnīcas cena 1 skolēnam:  EUR 10,67.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni apgūs mūzikas veidošanas pamatus vecumam atbilstošās programmās - mūzikas veidošanu ar nošu zīmēšanas programmām un/vai mūzikas veidošanu no iepriekš sagatavotiem mūzikas fragmentiem. Skolēni apgūs mūzikas un ritma izveides pamatus - kā veidot vienkāršu melodiju, ritma instrumentus, basa un akordu lietošanu. Vecāko klašu skolēni apgūs, kā veidot remiksus esošām latviešu dziesmām.
   Skolēni paralēli mūzikas veidošanai darbosies ar tekstu izveidi savām dziesmām, izmantojot rekstu izveides pprogrammas. Skolēni iepazīsies ar latviešu repa mūzikas piemēriem un tekstiem, piemēram, anša, Ozola, Mesas, Edavārdu radītajiem skaņdarbiem. Nodarbībā būs iespēja paša izveidoto skaņdarbu un tekstu iedziedāt un saglabāt datorprogrammā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Skolēniem uz vietas nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   60 min.vai 90 min., vai 120 min. pēc norises dalībnieku pasūtījuma

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena: EUR 5,70 (60 min.); EUR 8,53 (90 min.); EUR 11,37 (120 min.).

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no 4 jomām: “Latvijas daba mākslā”; “Latvijas vēsture mākslā”; “Mans novads mākslā”, “Latvijas cilvēki mākslā”. Nodarbībā mākslas speciālista vadībā atbilstoši skolēnu vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju mākslu, arhitektūru, mūziku u.c.  Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos daudzveidīgus digitālus mākslas  darbus  atbilstoši izvēlētajai jomai.  Būtiski nodarbībā tiks akcentēti laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem. Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā. Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā drukas vai elektroniskā formātā.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 6. klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Datorgrafikas darbnīcā skolēni dizainera vadībā gūs priekšstatu par mākslas darbiem, kuru izveidei mūsdienās tiek izmantota datorgrafika. Īpaši tiks akcentēts plakāts, demonstrējot piemērus digitālā formātā, skaidrojot šī mākslas darba mērķi, vēsturi Latvijā, izveides principus, vizuālā un tekstuālā vēstījuma lomu u.tml. Skolēni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, atbilstošas programmas un rīkus, izveidos savus oriģinālplakātus par kādu no tēmām, piemēram, “Man tuvas kultūras norises reklāma”, “Es rosinu vienaudžus aizdomāties par Latvijā aktuālu problēmu”, “Es aicinu izlasīt/noskatīties/noklausīties”; “Es- savas pilsētas/pagasta/novada patriots” u.c.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Datoranimācijas darbnīcā skolēni digitālās mākslas speciālista vadībā iepazīs animāciju kā specifisku audiovizuālās mākslas veidu. Skolēniem tiks demonstrēti datoranimācijas piemēri, t.sk., latviešu animācijas filmu fragmenti, skaidroti datoranimācijas izveides principi. Skolēni, darbojoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un specializētām programmām vai tiešsaistes rīkiem, paši veidos datoranimācijas darbu, iejūtoties vai nu mākslinieka – animatora, montāžas un specefektu meistara, vai balss aktiera lomā. Skolēniem būs iespēja veidot savu datoranimāciju “Jautrais atgadījums” vai “Teika par Ventspili”, vai “Jūras stāsts" vai tml.     Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā  elektroniskā formātā.                                                      

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   2.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni jauno mediju mākslas un dizaina speciālistu vadībā iepazīs mūsdienu audiovizuālajā mākslā aktuālo trīs dimensiju mākslas aspektu. Skolēniem tiks demonstrēti mākslas darbu piemēri, kur dažādu mērķu sasniegšanai izmantoti 3D objekti, skolēni gūs priekšstatu, kā 3D mākslas darbi papildina kopējo mākslas darba uztveri.Skolēni gan iepazīsies ar laikmetīgo audiovizuālo mākslu, kurā 3D objekti kļuvuši par neatņemamu tās sastāvdaļu, gan paši veidos 3D mākslas darbus.Atbilstoši vecumposmam skolēniem praktiski būs iespēja darboties vienā no 2 jomām: “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” vai “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide”.• Jomā “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” skolēni pēc izvēles iepazīs kādu no Ventspils vai Latvijas kultūrvides objektiem. Skolēni vispirms interaktīvi iepazīsies ar šo kultūrvides objektu. Tad, izmantojot atbilstošas 3D programmas vai rīkus, tiks veidota objekta trīs dimensiju mākslas versija. Skolēni šajā procesā iepazīs konkrētā objekta arhitektūru, dizaina u.tml. veidojumu. Nodarbības laikā skolēni varēs virtuāli 3D vidē “viesoties” konkrētajā objektā.• Jomā “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide” skolēni, darbojoties ar atbilstošām 3D programmām vai rīkiem, veidos savu oriģinālu 3D mākslas darbu, piemēram, mūzikas skaņdarba vizualizāciju, 3D animācijas darba fragmentu, 3D pašportretu u.tml.Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min., 90. min. vai 120. min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   5  

   5.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Digitālā foto darbnīcā  “Digitālā foto triki” skolēni iepazīs digitālās fotomākslas aspektus: digitālās attēlu apstrādes pamatprincipus, izcilus foto mākslas paraugus. Skolēniem tiks demonstrēts, kā fotogrāfija kļūst par mākslas darbu. Skolēni praktiski darbosies ar specializēto tehniku (piem., fotoaparātiem, gaismas iekārtām u.c.), apgūs digitālu foto apstrādi, daudzveidīgu specefektu izmantošanu, tādējādi praktiski veidojot oriģinālus digitālā foto mākslas darbus.Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā izdrukas veidā vai elektroniskā formātā.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   3.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Digitālā video darbnīcā skolēni iepazīs audiovizuāla mākslas darba tapšanu vairākos posmus, akcentējot video materiāla montāžu, specefektu izveidi. Skolēni gūs ieskatu, kā video materiāls kļūst par mākslas darbu, kā darbojas šīs jomas mūsdienu radošās industrijas. Nodarbībā atbilstoši skolēnu vecumposmam tiks izmantoti un analizēti video materiālu fragmenti. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni veidos oriģinālu digitālā video darbu, kas tematiski saistīts un saturiski formulēts atbilstoši skolēnu vecumposma aktualitātēm. Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   3.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni strādās radoši, sasaistot praktisku darbošanos ar informāciju par latviešu tautas bagātību- latviešu tautasdziesmām.Darbnīca apvienos loģiskās domāšanas un kodēšanas principus ar kultūras norisēm.Skolēni apgūs jēdzienu “kods”, “kodēšana” būtību, tā darbības principus. Skolēniem pārrunās un audio, video demonstrējumos tiks aktualizēta tēma “Latviešu tautasdziesma kā latviskās būtības kods”. Nodarbībā tiks akcentētas Latvijas kultūras kanona vērtības: “latvju dainas” un “Dziesmu svētki”.Pēc tam skolēni realizēs starppriekšmetu saikni, darbojoties ar tehnoloģijām un atainojot latviešu tautasdziesmas vizualizētā “kodā”, pielietojot kodēšanas principus.Izveidotos darbus skolēni iegūs savā īpašumā, izveidojot foto materiālu.

   Norises ilgums

    

   60 min.

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 3.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,69.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā.

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv.

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Skolēni darbnīcas laikā Ventspils Digitālā centra speciālistu vadībā iepazīstas un darbojas ar kādu no tiešsaistes rīkiem, piemēram, Metaverse Studio, kuru iespējams izmantot paplašinātās jeb papildinātās realitātes uzdevumu izveidei un realizēšanai. Paplašinātā realitāte ir skatījums uz fizisko reālās pasaules vidi, tās elementus tiešsaistē papildinot ar skaņas, video, grafikas u.c. datiem. Darbnīcas sākumā skolēni iepazīst rīka pamatfunkcijas, lai varētu patstāvīgi veikt darbnīcas galveno uzdevumu. Pēc pamatu apguves skolēni izvēlētajā rīkā veido aplikāciju tālrunim: anketu vai spēli.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 90 min.

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   5.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 8,53.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Nodarbība sastāv no vairākām daļām: 1.daļā skolēni mācību klasē, darbojoties ar atbilstošām 3D programmām vai rīkiem, veido savu oriģinālu virtuālu 3D modeli; 2.daļā skolēni dodas uz prototipēšanas laboratoriju, kur iepazīst tehnoloģijas ( piemēram, 3D printeri u.c.), kas 3D modeli pārveido reāli taustāmā priekšmetā. Skolēni izzina šo procesu un praktiski piedalās pirmā modeļa sagatavošanā; 3.daļā notiek 3D modeļu izveide laboratorijā. Izgatavotie modeļi tiek nosūtīti uz skolu ar kurjerpasta palīdzību.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 120 min.

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   3.- 12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 9,69.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

 • Zinātnes šova tēma mainās ik pa 2 mēnešiem. Grupai jāpiesaka individuāls zinātnes šova apmeklējuma laiks.

Grupu apmeklējumi jāpiesaka vismaz nedēļu iepriekš!