Zinātnes centrs
VIZIUM

12., 23., 24. jūnijā zinātnes centrs slēgts!

Ekskursijas

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Datorgrafikas darbnīcā skolēni dizainera vadībā gūs priekšstatu par mākslas darbiem, kuru izveidei mūsdienās tiek izmantota datorgrafika. Īpaši tiks akcentēts plakāts, demonstrējot piemērus digitālā formātā, skaidrojot šī mākslas darba mērķi, vēsturi Latvijā, izveides principus, vizuālā un tekstuālā vēstījuma lomu u.tml.

   Skolēni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, atbilstošas programmas un rīkus, izveidos savus oriģinālplakātus par kādu no tēmām, piemēram, “Man tuvas kultūras norises reklāma”, “Es rosinu vienaudžus aizdomāties par Latvijā aktuālu problēmu”, “Es aicinu izlasīt/noskatīties/noklausīties”; “Es- savas pilsētas/pagasta/novada patriots” u.c.

    

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā.                                                  

   Datoranimācijas darbnīcā skolēni digitālās mākslas speciālista vadībā iepazīs animāciju kā specifisku audiovizuālās mākslas veidu. Skolēniem tiks demonstrēti datoranimācijas piemēri, t.sk., latviešu animācijas filmu fragmenti, skaidroti datoranimācijas izveides principi. Skolēni, darbojoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un specializētām programmām vai tiešsaistes rīkiem, paši veidos datoranimācijas darbu, iejūtoties vai nu mākslinieka – animatora, montāžas un specefektu meistara, vai balss aktiera lomā.

   Skolēniem būs iespēja veidot savu datoranimāciju “Jautrais atgadījums” vai “Teika par Ventspili”, vai “Jūras stāsts" vai tml.     Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā  elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni jauno mediju mākslas un dizaina speciālistu vadībā iepazīs mūsdienu audiovizuālajā mākslā aktuālo trīs dimensiju mākslas aspektu. Skolēniem tiks demonstrēti mākslas darbu piemēri, kur dažādu mērķu sasniegšanai izmantoti 3D objekti, skolēni gūs priekšstatu, kā 3D mākslas darbi papildina kopējo mākslas darba uztveri. 
   Skolēni gan iepazīsies ar laikmetīgo audiovizuālo mākslu, kurā 3D objekti kļuvuši par neatņemamu tās sastāvdaļu, gan paši veidos 3D mākslas darbus. 
   Atbilstoši vecumposmam skolēniem praktiski būs iespēja darboties vienā no 2 jomām: “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” vai “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide”.
   • Jomā “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” skolēni pēc izvēles iepazīs kādu no Ventspils vai Latvijas kultūrvides objektiem. Skolēni vispirms interaktīvi iepazīsies ar šo kultūrvides objektu. Tad, izmantojot atbilstošas 3D programmas vai rīkus, tiks veidota objekta trīs dimensiju mākslas versija. Skolēni šajā procesā iepazīs konkrētā objekta arhitektūru, dizaina u.tml. veidojumu. Nodarbības laikā skolēni varēs virtuāli 3D vidē “viesoties” konkrētajā objektā.

   • Jomā “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide” skolēni, darbojoties ar atbilstošām 3D programmām vai rīkiem, veidos savu oriģinālu 3D mākslas darbu, piemēram, mūzikas skaņdarba vizualizāciju, 3D animācijas darba fragmentu, 3D pašportretu u.tml.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. 
   Nodarbībā tiks akcentēti laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem. Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā.                 

   Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no tēmām, piemēram, “Latvijas daba/kultūrvide mākslā”, “Latvijas vēsture mākslā”, “Mans novads mākslā”, “Latvijas cilvēki mākslā” vai citā. Nodarbībā mākslas un dizaina speciālista vadībā atbilstoši skolēnu vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju mākslu, arhitektūru, mūziku u.c. Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos daudzveidīgus digitālus mākslas (tēlotājas mākslas vai mūzikas) darbus atbilstoši izvēlētajai jomai.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā drukas vai elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Digitālā video darbnīcā skolēni iepazīs audiovizuāla mākslas darba tapšanu vairākos posmus, akcentējot video materiāla montāžu, specefektu izveidi.

   Skolēni gūs ieskatu, kā video materiāls kļūst par mākslas darbu, kā darbojas šīs jomas mūsdienu radošās industrijas. Nodarbībā atbilstoši skolēnu vecumposmam tiks izmantoti un analizēti video materiālu fragmenti.

   Nodarbības praktiskajā daļā skolēni veidos oriģinālu digitālā video darbu, kas tematiski saistīts un saturiski formulēts atbilstoši skolēnu vecumposma aktualitātēm.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni apgūs mūzikas veidošanas pamatus vecumam atbilstošās programmās - mūzikas veidošanu ar nošu zīmēšanas programmām un/vai mūzikas veidošanu no iepriekš sagatavotiem mūzikas fragmentiem. Skolēni apgūs mūzikas un ritma izveides pamatus - kā veidot vienkāršu melodiju, ritma instrumentus, basa un akordu lietošanu. Vecāko klašu skolēni apgūs, kā veidot remiksus esošām latviešu dziesmām.
   Skolēni paralēli mūzikas veidošanai darbosies ar tekstu izveidi savām dziesmām, izmantojot rekstu izveides pprogrammas. Skolēni iepazīsies ar latviešu repa mūzikas piemēriem un tekstiem, piemēram, anša, Ozola, Mesas, Edavārdu radītajiem skaņdarbiem. Nodarbībā būs iespēja paša izveidoto skaņdarbu un tekstu iedziedāt un saglabāt datorprogrammā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Skolēniem uz vietas nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles).

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. 
   Nodarbībā tiks akcentēti laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem. Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā.                 

   Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no tēmām, piemēram, “Latvijas daba/kultūrvide mākslā”, “Latvijas vēsture mākslā”, “Mans novads mākslā”, “Latvijas cilvēki mākslā” vai citā. Nodarbībā mākslas un dizaina speciālista vadībā atbilstoši skolēnu vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju mākslu, arhitektūru, mūziku u.c. Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos daudzveidīgus digitālus mākslas (tēlotājas mākslas vai mūzikas) darbus atbilstoši izvēlētajai jomai.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā drukas vai elektroniskā formātā.

    

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

 • Turpinās pieteikšanās Ventspils zinātnes centra VIZIUM bezmaksas mācību programmām, kuru ietvaros pedagogiem ir iespēja pilnveidojot skolēnu zināšanas, prasmes un kompetences STEM izglītības jomā un mācīšanas metodikā. Dalība nodarbībās ir bez maksas, tāpat skolotājiem tiek kompensēti arī ceļa izdevumi.

  Martā skolotājiem ir iespēja pieteikties mācību programmai “Dizaina domāšana”. Ar detalizētu nodarbības aprakstu iespējams iepazīties ŠEIT.

  Mācību saturs ir veidots, lai pedagogus iepazīstinātu ar noderīgiem rīkiem Skola2030 jaunas mācību pieejas īstenošanai, celtu pedagogu digitālo pratību un veicinātu profesionālo pilnveidi, kā rezultātā pedagogs kļūst kompetentāks nodrošinot skolēniem mūsdienīgas lietpratības izglītību.

  Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem Latvijas izglītojošo iestāžu pedagogiem, tiek sniegta iespēja pieteikties transporta izmaksu kompensācijai. Ar transporta izmaksu kompensācijas un pieteikšanās kārtības nolikumu var iepazīties ŠEIT

  Bezmaksas mācību programmai pieteikties šeit: www.adre.se/pieteiktiesekskursijai

  Transporta nolikuma un pieteikšanās kārtības nolikums: www.adre.se/ekskursijunolikums 

  Mācību programmas apraksts pieejams šeit: www.adre.se/macibuprogrammas

  Papildu informācija par pieteikšanos pa tālruni:  66776655 vai e-pastu: macibas@vizium.lv.

  Projektu “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” plānots realizēt līdz 2023. gadam un tā kopējā summa ir EUR 2 011 676, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām (no tā 85% jeb EUR 1 538 932 – Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% jeb EUR 271 576 valsts budžeta finansējums) – EUR 1 810 508. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 201 168. 
  Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

  #EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia


     

 • Grupai 10% atlaide ekspozīcijas zāles apmeklējumam + skolotājam ieeja bez maksas! Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

 • Zinātnes centrs VIZIUM piedāvā tematiskas radošās darbnīcas, kuru tēma mainās ik pa 2 mēnešiem. Piemēram, “Ūdens pasaule”, “Rūba Goldberga mašīna” u.c. Aktuālā mēneša tēma redzama pieteikšanās anketā.

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni Ventspils Digitālā centra speciālista vadībā izveidos un apdrukās kādu no reklāmas priekšmetiem, piemēram, vizītkarti, uzlīmes, magnētiņus, t-kreklus, citus auduma priekšmetus, puzles, krūzes u.c. vai veidos dizaina uzlīmes no līmplēves.

   Skolēni atbilstoši vecumposmam vispirms veidos apdrukas zīmējumu- maketu, patstāvīgi darbojoties ar datoru vai planšetdatoru un profesionālajām (piemēram, Adobe Illustrator) vai tiešsaistes (piemēram, canva.com, Sketchpad u.c.) programmām un lietotnēm. 

   Tad ar speciālista palīdzību tiks veikta maketa izgriešana vai izdruka uz noteikta materiāla virsmas (piemēram, līmplēves vai termoplēves) un apdruka, izmantojot specializētās iekārtas (piemēram, termopresi u.c.). Izveidotos dizaina priekšmetus skolēni iegūs savā īpašumā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Pirms darbnīcas skolēni izvēlas, kāda veida reklāmdrukas priekšmetu veidos vai apdrukās:   

   1. maketu kāda dizaina priekšmeta- t-krekla, krūzītes, puzles, maisiņa u.c.- apdrukai;   

   2. personalizētu plakātu, afišu, kalendāru, apsveikuma kartīti u.tml.

   Skolēnam būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Atbilstoši izvēlētajam dizaina priekšmetam, darbnīcā skolēni darbojas ar kādu no tiešsaistes rīkiem vizuālo materiālu izstrādei. Darbnīcā skolēni apgūst nepieciešamos izvēlētās programmatūras pamatrīkus, lai patstāvīgi veiktu nepieciešamo darbu. Izvēlētā programmatūra būs bezmaksas un pieejama internetā.

   Pēc nodarbības izveidotais materiāls tiek elektroniski nosūtīts uz Ventspils Digitālo centru. Tur veic izveidoto materiālu izdruku vai priekšmetu apdruku. Pēc šī procesa izveidotie dizaina darbi tiek sūtīti uz skolu. Materiāli tiek sūtīti uz vienu adresi.

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē: 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles un apdrukas veida)
   Tiešsaistē: 90 min.

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.
   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena 1 skolēnam: 90 min. EUR 9,60; 120 min. EUR 12,80
   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.
   Tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 10. Sūtīšanas izdevumi grupai: EUR 6 (pakomāts), EUR 12 (kurjers). Materiāli tiek sūtīti uz vienu adresi.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

    

   Darbnīcā skolēni atbilstoši vecumposmam darbosies ar vienu vai vairākiem robotiem un/vai programmējamām ierīcēm.

   Iespējamas darbnīcas, kurās skolēni iepazīst robotiku, strādājot ar robotiem Bee-bot (1.klase), Dash&Dot, Ozobot, Lego WeDo (2.-6.klase), Sphero Bolt, Edison, Lego Mindstorms EV3, Lego Spike, Tetrix, Sumo Boy u.c. (4.-12.klase).

   Nodarbībās iespējams daudzveidīgi darboties ar programmējamām ierīcēm, piemēram, MakeyMakey, veidot elektriskās ķēdes un programmēt, izmantojot LittleBits magnētiskos blokus, strādāt ar Micro:bit mikrodatoriem u.c.

   Nodarbībās iespējams darbs ar dažādām ierīcēm, tās kombinējot.

   Norises ilgums

    

   60 min. vai 90 min. vai 120 min. (pēc norises dalībnieku pasūtījuma)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.
   1 grupā maksimāli 12 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3,50 (60 min.); EUR 5,25 (90 min.); EUR 7,00 (120 min.).

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni darbosies starpdisciplinārā nodarbībā, kuras saturs tiks veidots tā, lai skolēni, strādājot ar tehnoloģijām, piemēram, robotiem, planšetdatoriem, programmējamām ierīcēm u.c., apgūtu konkrētu kādas STEM jomas (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinību, matemātikas) saturu.

   Nodarbības iespējams veidot, lai apgūtu daudzveidīgas tēmas, piemēram, Saules sistēmas un Zemeslodes uzbūvi, dinozauru pasauli, cilvēka anatomiju, higiēnu un emocijas, kontinentus, kalendāra izveidi u.c. Ir iespēja veidot inženiertehniskus risinājumus, piemēram, izzinot mehānismu kustības vai konstrukcijas izturības principus, konstruējot 3D modeļus, veidojot robotizētu roku u.tml. Satura apguvē tiek izmantotas arī atvērtās pasaules tipa spēle Minecraft: Education Edition

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”- tiešsaistes darbnīcā skolēni saturu apgūs, izmantojot datoru. Netiks piedāvāta praktiska darbošanās ar robotiem, programmējamām ierīcēm u.tml., to aizstājot ar tiešsaistes rīkiem.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlama kamera, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   60 min. vai 90 min., vai 120 min. pēc norises dalībnieku pasūtījuma.

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-5.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3,50 (60 min.); EUR 5,25 (90 min.); EUR 7,00 (120 min.).

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni darbosies ar atvērtās pasaules tipa spēli Minecraft: Education Edition, kas tiks izmantota kā bāze, lai nodarbībā apgūtu kādu ar matemātiku, dabaszinībām, sociālajām zinībām vai mākslu saistītu tēmu. Skolēniem tiks piedāvāts izzinošs un vecumposmam atbilstošs saturs, kura realizācijai izmantotas Minecraft iespējas.

   Nodarbībā skolēni, izmantojot Minecraft iespējas, papildinās savas zināšanas par tēmām, piemēram, “Simetrija”, “Koordinātas, to izmantojums”, “Mērījumu veikšana”, “Pikseļu māksla”, “Savas vides (istabas, pilsētas tu.ml.) izveide)”, “Pilsētas, to identitātes zīmes”, “Kultūrvides objektu izveide”, “Ceļojums uz Marsu ”, “Zemestrīce”, “Lidmašīnas”, “Atjaunojamie enerģijas avoti” u.tml.

   Ja ir vēlēšanās, nodarbības tēmu iespējams saskaņot iepriekš, piesakot darbnīcu.

   Tiešsaistē skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlama kamera, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   60 min. vai 90 min. vai 120 min. (pēc norises dalībnieku pasūtījuma)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   2.-6.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.
   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3,50 (60 min.); EUR 5,25 (90 min.); EUR 7,00 (120 min.).

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni darbosies, papildinot zināšanas tēmās, kas saistītas ar programmēšanu un/vai inženierzinātnēm.

   Skolēniem būs iespēja veikt programmēšanas uzdevumus vidēs “Kodu Game Lab” (1.-2.klase) un  “Scratch” (3.-9.klase) vai vietnēs code.org, tynker.com u.c.

   Skolēni strādās ar datoriem un/vai planšetdatoriem.

   Programmēšanas un inženierijas darbnīcā iespējams papildus darboties arī ar robotiem, piemēram, Bee-bot (1.klase), Dash&Dot, Ozobot, Lego WeDo (2.-6.klase), Sphero Bolt, Edison, Lego Mindstorms EV3, Lego Spike (4.-9.klase).

   Nodarbību saturu var veidot, iekļaujot programmēšanas sasaisti ar programmējamām ierīcēm, piemēram, MakeyMakey, LittleBits magnētiskos blokus vai Micro:bit mikrodatorus u.c.

   Norises ilgums

    

   60 min. vai 90 min. vai 120 min. (pēc norises dalībnieku pasūtījuma)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.- 4.klase; 5.-9.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.
   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3,50 (60 min.); EUR 5,25 (90 min.); EUR 7,00 (120 min.).

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Nodarbībās skolēni, izvēloties kādu no tematiskajām darbnīcām,  strādā ar Bee-bot robotiem un materiāliem- spēles pamatnēm, norāžu kartītēm, prezentācijām-, kas ieplānoti noteiktajā darbnīcā.

   Nodarbības veidotas, lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni robotikā un dabaszinībās vai matemātikā, vai latviešu valodā, vai sociālajās zinībās u.tml.

   Darbojoties ar Bee-bot robotiem, jāizvēlas kāda no minētajām darbnīcām:

   1) sasaiste ar dabaszinībām

   “Putni”- intereses veicināšana par Latvijā dzīvojošām putnu sugām.

   “Mežs”- Latvijas meža dzīvnieku un augu iepazīšana.

   “Pļava”- Latvijas pļavu veģetācijas iepazīšana un dabas notikumu loģiskas secības veidošana.

   “Lauku sēta”- mājdzīvnieku iepazīšana, darbojoties ar burtu un ciparu kombinācijām.

   2) sasaiste ar matemātiku

   “Cirks”- robotu programmēšana spēles "Cirks" ietvaros atbilstoši metamā kauliņa uzmestajam punktu skaitam.

   “Metamais kauliņš”- ciparu atpazīšana, saskaitīšana un atņemšana10 apjomā.

   “Skaitļi”- skaitļu salīdzināšana, darbības 10 apjomā.

   “Figūras”- figūru atpazīšana un salīdzināšana pēc krāsas un izmēra.

   3) sasaiste ar sociālajām zinībām

   “Mana Latvija”-  iepazīšanās ar Latvijas karti, lielāko pilsētu un upju atrašanos, krasta līnijas un kaimiņvalstu iepazīšana.

   “Latvijas simboli”-  Latvijas oficiālo un neoficiālo simbolu iepazīšana un nozīmes izzināšana.

   “Ciemos Kurzemē”- Kurzemes skaistāko vietu iepazīšana.

   “Ciemos Vidzemē”: Vidzemes skaistāko vietu iepazīšana.

   “Ciemos Zemgalē”- Zemgales skaistāko vietu iepazīšana.

   “Ciemos Latgalē”- Latgales skaistāko vietu iepazīšana.

   “Latvijas nacionālie ēdieni”- iepazīšanās ar latviešu nacionālo virtuvi

   4) sasaiste ar lasītprasmi

   “Valoda”-  vienkāršu vārdu veidošana no burtu virknēm.

   “Alfabēts”- vienkāršu un sarežģītu vārdu veidošana, izmantojot visu alfabētu.

   “Kāda kuram valodiņa”- iepazīšanās ar dzīvniekiem un to dziesmām.

   “Dziesmai pa pēdām”- darbošanās ar pazīstamu bērnu dziesmu tekstiem.

   5) sasaiste ar mākslu

   “Bee- Bot zīmē”- robotu programmēšana atbilstoši veicamajam zīmēšanas uzdevumam.

   Ar robotu iRobot Root iespējamas 2 veida darbnīcas.

   Norises ilgums

    

   60 min. vai 90 min. vai 120 min. (pēc norises dalībnieku pasūtījuma)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   Sešgadnieki, 1.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.
   1 grupā maksimāli 12 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcu cena 1 skolēnam: EUR 3,50 (60 min.); EUR 5,25 (90 min.); EUR 7,00 (120 min.).

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas laikā skolēni interaktīvā un praktiskā veidā apgūst fizikas tēmas pamatus par elektronisko shēmu izveidi, baterijām un gaismas diožu kartīšu izveidi.

   Pēc darbnīcas skolēni spēs atšķirt, kas ir paralēlais un virknes slēgums, apgūs dažus elektronisko elementu apzīmējumus, kā arī zinās, kas ir diodes anods un katods.

   Darbnīcā skolēni praktiski veido savu gaismas diožu apsveikumu kartīti, kā arī apgūst elektrisko shēmu zīmēšanu tiešsaistē. Skolēni darbojas ar gaismas diodēm, vara lenti, līmlenti un šķērēm.

   Saturs tiks pielāgots konkrētās klases vecumposmam.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Pirms darbnīcas skolēni saņems sūtījumā no Ventspils Digitālā centra materiālus praktiskai darbībai. Materiāli tiek sūtīti uz vienu adresi.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlama kamera, interneta pieslēgums, šķēres.

   Norises ilgums

    

   90 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-5.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena 1 skolēnam:  EUR 8,50

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 8,50. Sūtīšanas izdevumi grupai: EUR 4 (pakomāts), EUR 10 (kurjers). Materiāli tiek sūtīti uz vienu adresi.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Skolēni darbnīcā iepazīstas, kas ir šifrēšana. Darbnīcā skolēni izveidos vienkāršu šifru, pārveidojot burtus, kā arī darbosies ar Morzes ābeci un policijas kodu.

   Darbnīcas 2. daļā, kad nostiprinātas teorētiskās zināšanas,  notiks praktiska darbošanās: no pērlītēm un elastīgā diega tiek izveidota aproce binārajā kodā. Aprocē skolēni binārajā kodā ataino savu vārdu.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Pirms darbnīcas skolēni saņems sūtījumā no Ventspils Digitālā centra materiālus praktiskai darbībai. Materiāli tiek sūtīti uz vienu adresi.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlama kamera, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   90 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-5.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena 1 skolēnam:  EUR 9,60.

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 9,60.

   Sūtīšanas izdevumi grupai: EUR 4 (pakomāts),  EUR 10 (kurjers).

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā katrs skolēns darbojas ar tālruni vai planšetdatoru, kurā uzinstalēta aplikācija spēles izveidei vai animācijas izveidei.

   Lai veidotu spēli, skolēni darbā izmanto arī baltu lapu un 4 krāsu flomāsterus. Uz lapas  veido spēles paraugu, kas, izmantojot aplikāciju planšetdatorā vai telefonā, tiek pārveidots atraktīvā spēlē.

   Animācijas izveidē skolēni darbojas tikai ar planšetdatoru vai tālruni, veido animāciju, izmantojot norādīto aplikāciju. Nodarbības rezultāts ir paša skolēna veidota oriģināla spēle vai animācija.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, tālrunis vai planšetdators, marķieri vai flomāsteri, baltas lapas, interneta pieslēgums, šķēres.

   Norises ilgums

    

   90 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-5.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Darbnīcas (klātienē vai tiešsaistē) cena 1 skolēnam:  EUR 5,25.

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcas sākumā skolēni izvēlas, kāda būs pikseļu mākslas darba tēma: dzīvā daba, zemūdens valstība, animācijas filmu un spēļu varoņi. Tad gūst teorētisku ieskatu par attēla mazāko elementu- pikseli un interesantus faktus par izvēlēto tēmu.

   Tā kā skolēni darbosies ar programmu Paint 3D, tiek apgūta prasme pielietot programmas rīku “Fill” laukuma aizpildīšanai.

   Skolēni veido savu zīmējumu programmā Paint 3D uz rūtaina pamata atbilstoši izvēlētajai tēmai un paraugam.

   Pēc tam seko praktiska darbošanās ar plastmasas pikseļiem/pērlītēm, atveidojot zīmējumu reālā un taustāmā dizaina priekšmetā - atslēgu piekariņā. Praktiskajā darbā tiek izmantoti arī paliktņi, cepamais papīrs, gludeklis.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Pirms darbnīcas skolēni saņems sūtījumā no Ventspils Digitālā centra materiālus praktiskai darbībai. Materiāli tiek sūtīti uz vienu adresi.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums, cepamais papīrs, gludeklis.

   Norises ilgums

    

   90 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-5.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena 1 skolēnam:  EUR 9,60.

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 9,60. Sūtīšanas izdevumi grupai: EUR 4 (pakomāts), EUR 10 (kurjers).

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni iepazīst programmēšanas valodas Python pamata elementus.

   Nodarbības sākumdaļā, lietojot bruņurupuču grafiku programmēšanas valodā Python, zīmē konkrētas standartizētas figūras.

   Kad pamati apgūti, veido oriģinālu un radošu zīmējumu.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   90 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   5.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

    

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena 1 skolēnam:  EUR 5,25

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 5,25

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Darba veikšanai nepieciešamas 2 nodarbības.

   Pirmajā darbnīca noris tiešsaistē, otrā- uz vietas skolā. Pirmajā darbnīcā skolēni izveido savu maketu tiešsaistes programmatūrā. Izveidotais darbs tiek izmantots somas vai t-krekla apdrukā termodrukas tehnikā.

   Pirms darba veikšanas skolēni izvēlas, ko gribēs apdrukāt – somu vai kreklu.  

   1. nodarbībā pasniedzēja vadībā tik izveidots makets, pēc tam tas tiek nosūtīts drukai uz Ventspils Digitālo centru.

   Skolai pēc tam tiek nosūtīts komplekts ar materiāliem otrajai nodarbībai uz vietas skolā.   

   2. nodarbībā skolēni, ar gludekļa palīdzību pārnes izveidoto maketu uz priekšmeta.

   Skolēnam uz vietas būs nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   150 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   5.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 14. Sūtīšanas izdevumi grupai: EUR 6 (pakomāts), EUR 12 (kurjers).

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Skolēni darbnīcas laikā iepazīstas un  darbojas ar tiešsaistes rīku Metaverse Studio, kuru iespējams izmantot paplašinātās jeb papildinātās realitātes uzdevumu izveidei un realizēšanai. Paplašinātā realitāte ir skatījums uz fizisko reālās pasaules vidi, tās elementus tiešsaistē papildinot ar skaņas, video, grafikas u.c. datiem.

   Darbnīcas sākumā skolēni iepazīst minētā rīka pamatfunkcijas, lai varētu patstāvīgi veikt darbnīcas galveno uzdevumu.

   Pēc pamatu apguves skolēni rīkā Metaverse Studio veido aplikāciju tālrunim: anketu vai spēli.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Skolēniem uz vietas nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru,interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   90 minūtes

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   5.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena 1 skolēnam:  EUR 5,25

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: EUR 5,25

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni apgūs mūzikas veidošanas pamatus vecumam atbilstošās programmās - mūzikas veidošanu ar nošu zīmēšanas programmām un/vai mūzikas veidošanu no iepriekš sagatavotiem mūzikas fragmentiem. Skolēni apgūs mūzikas un ritma izveides pamatus - kā veidot vienkāršu melodiju, ritma instrumentus, basa un akordu lietošanu. Vecāko klašu skolēni apgūs, kā veidot remiksus esošām latviešu dziesmām.
   Skolēni paralēli mūzikas veidošanai darbosies ar tekstu izveidi savām dziesmām, izmantojot rekstu izveides pprogrammas. Skolēni iepazīsies ar latviešu repa mūzikas piemēriem un tekstiem, piemēram, anša, Ozola, Mesas, Edavārdu radītajiem skaņdarbiem. Nodarbībā būs iespēja paša izveidoto skaņdarbu un tekstu iedziedāt un saglabāt datorprogrammā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. “Klātienes darbnīcas norises aprakstu”.

   Skolēniem uz vietas nepieciešams: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   60 min.vai 90 min., vai 120 min. pēc norises dalībnieku pasūtījuma

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits

    

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni

   Cena* EUR (ar PVN)
   * vienas norises cena

    

   Klātienes darbnīcas cena: EUR 5,70 (60 min.); EUR 8,53 (90 min.); EUR 11,37 (120 min.).

   Izbraukuma darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Norises vieta

    

   Zinātnes centrā VIZIUM Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, izbraukumā, tiešsaistē

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. 
   Nodarbībā tiks akcentēti laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem. Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā.                 

   Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no tēmām, piemēram, “Latvijas daba/kultūrvide mākslā”, “Latvijas vēsture mākslā”, “Mans novads mākslā”, “Latvijas cilvēki mākslā” vai citā. Nodarbībā mākslas un dizaina speciālista vadībā atbilstoši skolēnu vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju mākslu, arhitektūru, mūziku u.c. Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos daudzveidīgus digitālus mākslas (tēlotājas mākslas vai mūzikas) darbus atbilstoši izvēlētajai jomai.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā drukas vai elektroniskā formātā.

    

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min. vai 90 min. ( pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. Datorgrafikas darbnīcā skolēni dizainera vadībā gūs priekšstatu par mākslas darbiem, kuru izveidei mūsdienās tiek izmantota datorgrafika. Īpaši tiks akcentēts plakāts, demonstrējot piemērus digitālā formātā, skaidrojot šī mākslas darba mērķi, vēsturi Latvijā, izveides principus, vizuālā un tekstuālā vēstījuma lomu u.tml.

   Skolēni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, atbilstošas programmas un rīkus, izveidos savus oriģinālplakātus par kādu no tēmām, piemēram, “Man tuvas kultūras norises reklāma”, “Es rosinu vienaudžus aizdomāties par Latvijā aktuālu problēmu”, “Es aicinu izlasīt/noskatīties/noklausīties”; “Es- savas pilsētas/pagasta/novada patriots” u.c.

    

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min. vai 90 min. ( pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā.                                                  

   Datoranimācijas darbnīcā skolēni digitālās mākslas speciālista vadībā iepazīs animāciju kā specifisku audiovizuālās mākslas veidu. Skolēniem tiks demonstrēti datoranimācijas piemēri, t.sk., latviešu animācijas filmu fragmenti, skaidroti datoranimācijas izveides principi. Skolēni, darbojoties ar mūsdienīgām tehnoloģijām un specializētām programmām vai tiešsaistes rīkiem, paši veidos datoranimācijas darbu, iejūtoties vai nu mākslinieka – animatora, montāžas un specefektu meistara, vai balss aktiera lomā.

   Skolēniem būs iespēja veidot savu datoranimāciju “Jautrais atgadījums” vai “Teika par Ventspili”, vai “Jūras stāsts" vai tml.     Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā  elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min. vai 90 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni jauno mediju mākslas un dizaina speciālistu vadībā iepazīs mūsdienu audiovizuālajā mākslā aktuālo trīs dimensiju mākslas aspektu. Skolēniem tiks demonstrēti mākslas darbu piemēri, kur dažādu mērķu sasniegšanai izmantoti 3D objekti, skolēni gūs priekšstatu, kā 3D mākslas darbi papildina kopējo mākslas darba uztveri. 
   Skolēni gan iepazīsies ar laikmetīgo audiovizuālo mākslu, kurā 3D objekti kļuvuši par neatņemamu tās sastāvdaļu, gan paši veidos 3D mākslas darbus. 
   Atbilstoši vecumposmam skolēniem praktiski būs iespēja darboties vienā no 2 jomām: “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” vai “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide”.
   • Jomā “Kultūrvides objekta 3D vizualizācija” skolēni pēc izvēles iepazīs kādu no Ventspils vai Latvijas kultūrvides objektiem. Skolēni vispirms interaktīvi iepazīsies ar šo kultūrvides objektu. Tad, izmantojot atbilstošas 3D programmas vai rīkus, tiks veidota objekta trīs dimensiju mākslas versija. Skolēni šajā procesā iepazīs konkrētā objekta arhitektūru, dizaina u.tml. veidojumu. Nodarbības laikā skolēni varēs virtuāli 3D vidē “viesoties” konkrētajā objektā.

   • Jomā “Oriģināla 3D mākslas objekta izveide” skolēni, darbojoties ar atbilstošām 3D programmām vai rīkiem, veidos savu oriģinālu 3D mākslas darbu, piemēram, mūzikas skaņdarba vizualizāciju, 3D animācijas darba fragmentu, 3D pašportretu u.tml.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min., 90. min. vai 120. min. (pēc pasūtītāja izvēles) 

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 (vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Darbnīcā skolēni papildinās savas zināšanas par Latvijas mākslas norisēm, izzinās gan Latvijas mākslas vēsturisko mantojumu, gan gūs ieskatu laikmetīgajā mākslā. 
   Nodarbībā tiks akcentēti laikmetīgās mākslas, tai skaitā digitālās mākslas aspekti, nodrošinot izpratni par mūsdienu mākslas specifiskajiem izpausmes veidiem. Nodarbībā skolēni praktiski iepazīs, kā modernās tehnoloģijas kalpo mākslas darba radīšanas procesā, kādas daudzveidīgas iespējas tās sniedz formas, satura izveidē un interpretācijā.                 

   Skolēni varēs izvēlēties darboties kādā no tēmām, piemēram, “Latvijas daba/kultūrvide mākslā”, “Latvijas vēsture mākslā”, “Mans novads mākslā”, “Latvijas cilvēki mākslā” vai citā. Nodarbībā mākslas un dizaina speciālista vadībā atbilstoši skolēnu vecumposmam notiks iepazīšanās ar konkrētās jomas mākslas darbiem digitālajās versijās, analizējot to vēstījumu. Skolēniem tiks sniegta iespēja iepazīties ar dažādām mākslas jomām: tēlotāju mākslu, arhitektūru, mūziku u.c. Pēc tam skolēni, darbojoties ar mūsdienu tehnoloģijām, paši veidos daudzveidīgus digitālus mākslas (tēlotājas mākslas vai mūzikas) darbus atbilstoši izvēlētajai jomai.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā drukas vai elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešaistē: 60 min. vai 90 min. ( pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

  • Klātienes darbnīcas norises apraksts

    

   Digitālā video darbnīcā skolēni iepazīs audiovizuāla mākslas darba tapšanu vairākos posmus, akcentējot video materiāla montāžu, specefektu izveidi.

   Skolēni gūs ieskatu, kā video materiāls kļūst par mākslas darbu, kā darbojas šīs jomas mūsdienu radošās industrijas. Nodarbībā atbilstoši skolēnu vecumposmam tiks izmantoti un analizēti video materiālu fragmenti.

   Nodarbības praktiskajā daļā skolēni veidos oriģinālu digitālā video darbu, kas tematiski saistīts un saturiski formulēts atbilstoši skolēnu vecumposma aktualitātēm.
   Izveidotos digitālās mākslas darbus skolēni iegūs savā īpašumā elektroniskā formātā.

   Tiešsaistes darbnīcas norises apraksts

    

   Skat. Klātienes darbnīcas norises apraksts

   Skolēniem uz vietas vajadzīgs: dators ar skaņu, vēlams ar kameru, interneta pieslēgums.

   Norises ilgums

    

   Klātienē un tiešsaistē: 60 min., 90 min. vai 120 min. (pēc pasūtītāja izvēles)

   Mērķauditorija / klašu grupas

    

   1.-4.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase

   Optimālais skatītāju / dalībnieku skaits (no – līdz)  

   No 10 līdz 45 ( vienlaicīgi). Vienā dienā iespējamas vairākas nodarbības, darbs paralēlajās grupās.

   1 grupā maksimāli 15 skolēni.

   Cena* EUR (ar PVN)

   * vienas norises cena

    

    

   Klātienes un tiešsaistes darbnīcas cena 1 skolēnam: 60 min. EUR 5,70; 90 min. EUR 8,53; 120 min. EUR 11,37.

   Izbraukuma klātienes darbnīcu cena – pēc vienošanās, sazinoties ar kontaktpersonu.

    

   Norises valoda

    

   Latviešu valoda

   Vai paredzēta skolēnu līdzdalība? Kāda?

    

   Aktīva skolēnu līdzdarbība: klausīšanās, skatīšanās, diskusijas, darbs ar tehnoloģijām

   Vai norise notiek pēc pieprasījuma vai saskaņā ar izsludinātu grafiku?

    

   Pēc pieprasījuma

   Kur norise tiek piedāvāta (t. sk., vai notiek izbraukumi)?

    

   Norise tiek piedāvāta gan uz vietas zinātnes centrā “Vizium” Rūpniecības ielā 2, Ventspilī, gan izbraukumā, gan tiešsaistē

   Informācija par norises veidotājiem un saites uz papildu informāciju

    

   Tīmekļa vietne www.vizium.lv sadaļā “Ekskursijas” : “Audiovizuālās darbnīcas programmas Latvijas skolas osma ietvaros”, gan “Tehniski radošās darbnīcas’

   Kontaktpersona, kontaktinformācija 

    

   Guna Stepiņa Ventspils Digitālā centra bērnu un jauniešu izglītības programmu vadītāja
   Tālrunis: 28632351; e-pasts: guna.stepina@ventspils.lv

    

 • Zinātnes šova tēma mainās ik pa 2 mēnešiem. Grupai jāpiesaka individuāls zinātnes šova apmeklējuma laiks.

Grupu apmeklējumi jāpiesaka vismaz nedēļu iepriekš!